Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2015

Cynamonowa
2192 af19 390
Reposted fromonlywhite onlywhite viaolala89 olala89

April 12 2015

Cynamonowa
7916 0be3 390
Reposted fromperfectsense perfectsense viawiedzmik wiedzmik

March 22 2015

Cynamonowa
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viagoby goby

February 04 2015

Cynamonowa
- Przecież charakter jest ważniejszy od wyglądu.
- To zależy... od wyglądu.
— cała prawda o chłopakach.
Reposted fromiracundia iracundia viatygrysek tygrysek

January 30 2015

Cynamonowa
Cynamonowa
Podejmij ryzyko
Jeśli wygrasz- będziesz szczęśliwy.
Jeśli przegrasz- będziesz mądry.
Cynamonowa
Aby osiągnąć sukces pierwsze co musisz zrobić, to zakochać się w ciężkiej pracy.

January 28 2015

Cynamonowa
Pamiętaj o tym, że wiele najlepszych dni Twojego życia jeszcze się nie wydarzyło.

January 21 2015

I like beautiful melodies telling me terrible things.
— Tom Waits
Reposted fromaudioair audioair viaciarka ciarka

January 17 2015

Cynamonowa
8625 6a6a 390
1919 5886 390

December 29 2014

Cynamonowa
4172 6785 390

December 22 2014

Cynamonowa
Co to znaczy, że należymy do siebie?
To znaczy, że jesteśmy połączeni funkcją odwrotnych emocji. Ktoś dotyka ciebie, a to ja czuję ból.
— Nina Reichter
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapunkahontaz punkahontaz

December 10 2014

Cynamonowa
Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim.
— Charles Swindoll
Reposted fromrailus railus viasamozatrucie samozatrucie
9040 c82a 390
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame vianicdostracenia nicdostracenia

November 30 2014

Cynamonowa
Nie przesadzaj. Świat się nie kończy. To tylko turbulencje. Samolot jest bezpieczny. Ma dobrego pilota. Siedzisz na właściwym miejscu. Trafiłeś po prostu na powietrzny wir. Poczekaj. To minie.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatygrysek tygrysek

November 27 2014

Cynamonowa

November 12 2014

1684 2dff 390
Reposted fromborderme borderme vianicdostracenia nicdostracenia

November 09 2014

Cynamonowa
0185 2fb0 390
Reposted frommetadon metadon vianicdostracenia nicdostracenia

November 03 2014

Untitled
Reposted fromweheartit weheartit vianonimporta nonimporta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl